Nærings- og boligbygg på ca. 6500 m2 på Bekkestua i Bærum.

Vårt oppdrag: Geoteknisk prosjektering av spuntet byggegrop og fundamentering på berg og ståkjernepeler.

Oppdragsgiver: Betonmast Ringerike