Boligfelt med 29 boenheter på til sammen 5300 m2 i Hamar.

Vårt oppdrag: Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering.

Oppdragsgiver: Ø. M. Fjeld

http://www.bygg.no/article/1460073