Konsulentfirma innen geoteknikk

Selskapet eies og drives av 2 senior geoteknikere: Hans Jonny Kvalsvik (daglig leder, RIF godkjent, 32 års erfaring) og Michael Laubo (20års erfaring)

Selskapet har sentral godkjenning for geoteknikk i alle tiltaksklasser (1-3), og kan bistå i alle prosjektfaser med rådgivning og /eller prosjektering vedrørende fundamentering, setninger, stabilitet, områdestabilitet, bergsikring mm.).

Over 45 års erfaring

Vi kan også tilby grunnundersøkelser i felt via underleverandører.

Dersom du trenger geoteknisk bistand er det bare å kontakt på telefon, så kan vi se på saken i felleskap.

Dersom du trenger geoteknisk bistand er det bare å kontakt på telefon, så kan vi se på saken i felleskap

Våre tjenester

Geoteknisk rådgivning