Boligbygg på Gamle Fredrikstad stadion.

Vårt oppdrag: Geoteknisk prosjektering for boligblokker på bløt grunn. Kompensert direktefundamentering.

Oppdragsgiver: Backe Østfold