Nærings- og boligbygg i Sarpsborg sentrum.

Vårt oppdrag: Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av spuntet byggegrop og fundamentering på RR-peler.

Oppdragsgiver: Håkon Hansen Byggentreprenør