Markedsområder

Dette kan vi tilby

Geoteknikk

Grunnundersøkelser

Anleggsteknikk og ingeniørgeologi

Geoteknikk

Rådgivning

 • Uavhengig kontroll
 • Løsningsvalg
 • Kostnadsoverslag
 • Grunnundersøkelser
 • Skredfarevurderinger

Prosjektering

 • Byggegroper
 • Stabilitetsberegninger
 • Fundamentering
 • Grunnforsterkning

Ingeniørgeologi

Rådgivning

 • Uavhengig kontroll
 • Løsningsvalg
 • Kostnadsoverslag

Prosjektering

 • Fjellsikring

Verktøy

Dataprogrammer

 • Office 365
 • AutoCAD
 • Novapoint GeoSuite
 • Plaxis
 • Slide
 • Conrad